Co je nového?

 

 

Savo Chemicals GmbH

Willich, SRN

 

dodává

 • SAVOFIX ST
  kationický polymer k fixaci záporně nabitých částic na vlákna. Typické použití je jako prostředek pro vázání tzv. stickies a jako fixační prostředek barev. S anionickými částicemi ze sběrového papíru vytváří nerozpustné a nelepkavé sloučeniny. Tím se zvyšuje spolehlivost výroby papírenského stroje, snižuje množství přetrhů, má i pozitivní vliv i na spotřebu páry pro sušení.

 • SAVOCLEAN 15
  derivát silikonového oleje, určený k nástřiku na sušící válce a síta. Zabraňuje vylepování vláken na sušící válec a zalepování sušících sít. Tím se zvyšuje životnost sít, snižuje spotřeba páry na sušení a také se snižuje potřeba čištění válců.

 • SAVOTON
  je nabízen jako náhrada za vodní sklo při bělení sběrového papíru (deinking). Je příznivý z hlediska ochrany životního prostředí, zlepšuje celkovou efektivitu bělícího procesu.
   

 • SAVO Barvy pro papír
  dle předlohy návrhy receptur vybarvení papírů a lepenek.

   

Více na www.savo-chemicals.de